Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Tài chính Kế toán

Đại hội Đại biểu LCĐ Khoa TCKT nhiệm kỳ 2020-2021

Đại hội Đại biểu LCĐ Khoa TCKT nhiệm kỳ 2020-2021

Cuộc thi viết bài với chủ đề "Khởi nghiệp" năm 2021

Cuộc thi viết bài với chủ đề "Khởi nghiệp" năm 2021

HUFI | Hướng dẫn tân sinh viên nhập học trực tuyến

Thí sinh trúng tuyển truy cập vào công thông tin nhập học trực tuyến của nhà trường...

Các hoạt động của Khoa Tài chính - Kế toán

Hình ảnh hoạt động của Khoa Tài chính - Kế toán